ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ) ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
м. Чернівці «____» _____________ 2022 рік

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ, Скрипа Крістіна Титусівна, іменована надалі - Виконавець з однієї сторони, пропонує фізичним особам, надалі - Замовники, отримати послуги передбачені даним Договором, в порядку та на умовах передбачених даним Договором.

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує даний Договір про наступне.

Терміни, що використовуються в цьому Договорі:
 1. Публічний договір – договір, в якому Виконавець бере на себе обов'язок надання послуг кожному, хто до нього звернеться, на умовах запропонованих Виконавцем, які водночас є однаковими для всіх Замовників.
 2. Оферта – пропозиція, невизначеному колу осіб, укласти договір на умовах визначених Виконавцем.
 3. Акцепт – повна та безумовна згода Замовника укласти Договір на умовах, запропонованих Виконавцем.
 4. Клуб - будівлі та споруди спорт-клубу «Leader», прилегла територія, інші об'єкти, розташовані за адресою: м.Чернівці, вул. Суворова 2а, орендарем яких є Виконавець.
 5. Спорт-зона - включає в себе кроссфіт зал, кардіо зал, тренажерний зал, студії для групових занять, зал функціонального тренінгу
 6. Базові послуги - можливість вільного переміщення по території Клубу з відвідуванням Спорт-зони.
 7. Додаткові послуги - це послуги, що надаються Виконавцем Замовнику окрім комплексу базових послуг та що не включені у вартість Клубної карти. До додаткових послуг відносяться: послуги персональних тренуваннь, групових занять, дитяча зона, послуги спорт-бару, використання рушника, послуги «Pro shop».

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Виконавець зобов'язується надати Замовнику, який є власником Клубної карти (без права передачі Клубної карти Замовником іншій особі), комплекс спортивно-оздоровчих послуг та інших послуг відповідно до обраної Замовником Клубної карти на території Клубу, а Замовник зобов'язується оплатити ці послуги в розмірі, який встановлено цим Договором.
1.2 Ідентифікатором обсягу замовлених та оплачених Замовником послуг є той чи інший вид Клубної карти. Усі види Клубних карт, їх вартість, перелік послуг, що входять до кожного виду Клубної карти, умови надання знижок, а також перелік і вартість додаткових послуг розміщені на офіційному сайті Виконавця, у розділі «цены» https://leader-family.com.ua/aboniemient.
1.3 Послуги надаватимуться Виконавцем Замовнику виключно при пред’явленні останнім Клубної карти, яка є іменним документом, в обсязі, що передбачений видом належної Замовнику Клубної карти.
1.4 Клубні картки, у тому числі ключі з нумерованим брелком від шафки для переодягання, які видаються Замовнику при відвідуванні Клубу в обмін на Клубну картку, є персоніфікованими, їх передача та/або використання іншими особами не допускається.
1.5 Отримана Замовником Клубна картка переходить у його власність. Вартість виготовлення Клубної картки входить у вартість Послуг за Договором. Додаткове виготовлення втраченої, зокрема, але не виключно, у випадку зіпсування, крадіжки, т.і., Замовником Клубної картки вважається наданням додаткових послуг та оплачується ним додатково, згідно з Прейскурантом Виконавця.
1.6 Пред’явлення Клубної карти дає можливість Замовнику скористатися комплексом послуг, що надаються Виконавцем на території Клубу, а саме: базовими послугами в обсязі, передбаченому Клубною картою та додатковими послугами за окремими заявками Замовника.
1.7 В разі потреби для звірки імені Замовника, зазначеного в Клубній карті, з ім'ям фактичного пред‘явника Клубної карти, фактичний пред‘явник Клубної картки зобов'язаний пред'явити на вході до Клубу документ, що засвідчує його особу. Якщо ім'я та прізвище, вказане в документі, що підтверджує особу, не збігається з ім'ям та прізвищем, зазначеним у Клубній картці, то такий фактичний пред‘явник Клубної карти не буде допущений на територію Клубу та не матиме прав на отримання послуг, надання яких передбачено Клубною картою.
1.8.Клубна картка пред’являється представнику адміністрації Клубу кожного разу, коли Замовник відвідує Клуб. Адміністрація Клубу має право вимагати від Замовника пред’явити документ, що посвідчує його особу. У разі невідповідності даних особи, зазначених у документі, даним, зазначеним у Клубній картці, представник Клубу має право вилучити таку Клубну картку до з’ясування усіх обставин. Вилучена Клубна картка залишається в Клубі до з’ясування обставин, що призвели до її вилучення.
1.9.Клубна карта видається Виконавцем Замовнику після того, як Замовник у повному обсязі оплатить вартість Клубної карти відповідного виду в порядку, передбаченому цим Договором. Виконавець зобов'язується передати Замовнику Клубну карту не пізніше ніж за три доби з дня надходження на рахунок Виконавця оплати в повному обсязі за цим Договором у відповідному вигляді та за умови звернення Замовника до Виконавця з проханням про видачу йому Клубної карти.
1.10.Клубна карта дає право її власникові протягом терміну дії Клубної карти користуватися комплексом базових послуг (вартість базових послуг включена у вартість послуг згідно умов цього Договору), а також користуватися додатковими послугами, якщо вони сплачені відповідно до цін прейскуранта Виконавця (вартість додаткових послуг не включена у вартість послуг згідно умов цього Договору). У разі придбання додаткових послуг у Виконавця, Замовнику надається знижка у розмірі, який встановлено для даного виду Клубної карти (розмір знижки диференціюється залежно від виду Клубної карти).
1.11.Відвідування Клубу Замовником можливо тільки за умови відсутності у останнього заборгованості перед Виконавцем. У випадку, якщо у Замовника виникла заборгованість перед Виконавцем, останній має право обмежити Замовнику доступ на територію Клубу та до деяких Послуг до моменту погашення Замовником такої заборгованості.
1.12.Клієнт погоджується з тим, що виповнення дитині 14 (чотирнадцяти) років передбачає автоматичне переведення її на дорослу Клубну картку відповідної категорії, внаслідок чого вартість Послуг за Договором є особливою та вираховується в залежності від строків дії та вартості Послуг, передбачених обома категоріями та типами Клубних карток до і після автоматичного переоформлення. Така вартість Послуг за цим Договором вираховується Виконавцем, виходячи з цін, встановлених у Прейскуранті на дату укладання Договору.
1.13.Дитині віком до 14 років категорично забороняється знаходитись в приміщенні тренажерної зали. Супроводження дитини до зони тренування здійснюється персоналом Клубу.
1.14. Укладаючи Договір на користь дитини, Замовник заявляє, що дитина не має медичних протипоказань (принаймні, на дату укладення Договору йому про це невідомо), для занять спортом, та у будь-якому випадку Виконавець попереджає батьків дитини про їх персональну відповідальність за здоров’я дитини, в т.ч. за надання достовірних відомостей Виконавцю щодо стану здоров'я дитини.
1.15.Клієнт свідомо погоджується з тим, що участь дитини у всіх тренуваннях, групових заняттях та інших заходах відбуватиметься на власний ризик Клієнта.
1.16.Втрата, псування, неповернення дитиною майна Клубу зобов’язує Замовника - одного з батьків дитини/уповноважену особу - компенсувати вартість такого майна у повному обсязі відповідно до Прейскуранта.
1.17.Усі види Клубних карт надають їхнім власникам право користуватися комплексом базових послуг.
1.18.Термін дії Клубної карти є терміном надання послуг згідно умов цього Договору. Термін дії Клубної карти будь-якого виду зазначено у Додатку № 2 до даного Договору та активується з моменту першого відвідування Клубу після внесення Замовником повної вартості послуг згідно умов цього Договору. Перше відвідування (старт абонемента) може бути відкладено на строк до 30 днів, після закінчення цього терміну старт абонементу відбувається автоматично.
1.19. Строк дії програми послуг, що можуть надаватись Виконавцем, окремо від послуг, передбачених Клубними картами (абонементами) становить: групових тренувань – 42 доби; персональних тренувань – 35 діб. По сплину вказаного строку Замовник не має права користуватися обраною програмою, незалежно від кількості здійснених ним тренувань, до моменту наступної оплати обраної програми послуг.
1.20.Після закінчення терміну дії Клубної карти, послуги Виконавцем Замовнику не надаються. Замовник, після закінчення терміну дії Клубної карти, якщо він бажає надалі користуватися послугами, наданими Виконавцем, повинен придбати нову Клубну карту та укласти з Виконавцем новий Договір.
1.21. Послуги Виконавцем Замовнику надаються згідно розпорядку Клубу: у будні дні з 07:00 до 22:00, у вихідні та святкові дні (субота, неділя) – з 09:00 до 18:00, за винятком вихідних днів (про які заздалегідь попереджається замовник), а також санітарних днів, коли Клуб буде закритий для відвідувачів, відповідно до розпорядку клубу.
1.22.Санітарні дні запроваджуються Виконавцем для проведення у Клубі необхідних санітарно-технічних заходів, а також інших заходів, проведення яких у присутності відвідувачів, на думку Виконавця, є недоцільним.
1.23.Кількість Санітарних днів у році не може сумарно перевищувати п’яти календарних днів.
1.24.Заради підтримки належного рівня обслуговування Виконавець залишає за собою право закривати окремі території Клубу або зупиняти роботу обладнання для проведення планових профілактичних робіт.
1.25. Конкретні дати, під час яких будуть проводитися санітарно-технічні та інші заходи в Клубі, у кожному конкретному випадку визначаються Виконавцем та доводяться до відома Замовника завчасно, шляхом вивішування оголошення на рецепції клуба. Додатково Виконавець сповіщає Замовника про санітарні дні за допомогою різних засобів зв'язку (телефонний зв'язок, електронна пошта).
1.26.Замовник усвідомлює і приймає той факт, що з розвитком Клубу умови його відвідування можуть підлягати коригуванню та змін. Зокрема, але не виключно, Виконавець має право без погодження з Замовником вводити нові типи, види та категорії карток, розширювати, заміняти та вдосконалювати комплекс Послуг, які надаються за Клубними картками, уточнювати та змінювати назву Клубних карток; вводити в дію інші форми відвідування Клубу і зміну розкладу відповідно до графіку.
1.27.Замовник погоджується з тим, що будь-які зміни до умов відвідування Клубу впроваджуються в односторонньому порядку та доведенням інформації про зміни до відома Замовника шляхом розміщення відповідних інформаційних оголошень.
1.28. Замовник усвідомлює, що Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, що призвели до негативних наслідків, в тому числі відсутності гарячого чи холодного водопостачання в Клубі, електроенергії тощо.
1.29.Укладаючи Договір, Замовник усвідомлює, що жодна з причин, пов’язаних з його особистим життям, не є підставою для зміни строку дії Клубної картки, її дострокового припинення або перенесення дати закінчення її строку, у тому числі повернення грошових коштів (повністю або частково), сплачених ним за Договором.
1.30.Замовник проінформований, усвідомлює та погоджується, що Клуб розміщується в будівлі, які не є власністю Виконавця, внаслідок чого, можлива бездіяльність та/або непередбачувані дії власників будівель або дії (бездіяльність) третіх осіб, подолання наслідків яких знаходяться поза контролем та волею Виконавця. Такі дії можуть впливати на діяльність Клубу, у тому числі на графік його роботи, призвести до закриття Клубу або тимчасового припинення можливості Виконавця надавати

Послуги
1.31. Замовник заявляє, що він:
- свідомо погоджується на всі умови цього Договору та усіх Додатків до нього та зобов’язується їх виконувати;
- добровільно бере на себе відповідальність за можливі травми чи інші ушкодження його здоров’ю, отримані внаслідок використання спортивного обладнання та/або під час здійснення будь-яких фізичних вправ та навантажень;
- не має медичних протипоказань для занять спортом та свідомо звільняє Клуб від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки, які можуть трапитись з Замовником на території Клубу;
- свідомо погоджується з тим, що його участь у всіх тренуваннях, групових заняттях та інших заходах відбуватиметься на власний розсуд та ризик;
- не має жодних претензій до змісту цього Договору і умови Договору його повністю влаштовують та є справедливими по відношенню до обох Сторін.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Виконавець зобов'язаний:
 • Передати Клубну карту Замовнику в порядку і на умовах, передбачених цим Договором, і надати Замовнику в повному обсязі послуги, надання яких передбачено цим Договором, при пред’явленні Клубної карти, протягом усього терміну дії Клубної карти.
 • Створити необхідні умови для того, щоб власник Клубної карти міг на власний розсуд скористатися додатковими послугами.
 • Виконавець гарантує надання всього комплексу послуг за цим Договором (як базових, так і додаткових) належної якості.
 • На вимогу Замовника усунути виявлені недоліки в послугах, що надаються Виконавцем, якщо вказані недоліки виникли з вини Виконавця. Виконавець зобов'язується усунути недоліки, що надаються ним, у прийнятний строк.
 • Надавати базові та додаткові послуги особисто. В окремих випадках Виконавець може залучати до надання послуг третіх осіб, що спеціалізуються на наданні послуг даного виду, з метою збереження належної якості послуг.
 • Виконавець гарантує, в разі виникнення необхідності, організацію екстреного виклику спеціальних служб м. Чернівців (рятувальних, медичних тощо).
2.2 Замовник зобов'язаний:
 • Сплатити вартість послуг згідно умов цього Договору, що зазначена на офіційному сайті Виконавця, у розділі «цены» https://leader-family.com.ua/aboniemient, відповідно до обраного Замовником виду Клубної карти, зазначеного ним у Додатку № 2 до цього Договору, в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.
 • Дотримуватися режиму роботи Клубу та Правил користування послугами на території Клубу, які затверджені Виконавцем та наведені у Додатоку № 1.
 • Замовник зобов’язаний залишити приміщення Клубу не пізніше встановленого часу закриття. Затримання Замовника у Клубі понад 15 (п'ятнадцять) хвилин після його закриття розцінюється як додаткове перебування Замовника у Клубі поза встановлений час та вважається Додатковою послугою та сплачується Замовником у відповідності до діючого Прейскуранта.
 • Дотримуватись на території Клубу правил суспільної моралі, громадського порядку і правил гігієни.
 • Клієнт повинен залишати верхній одяг у гардеробі та перебувати в приміщеннях Клубу, окрім вхідної групи та зони рецепції, в змінному взутті або бахілах.
 • Шанобливо ставитись до відвідувачів і співробітників Клубу, не допускати зі свого боку дій (бездіяльності), які можуть завдати шкоди відвідувачам і співробітникам Клубу.
 • Дбайливо ставитись до майна Виконавця, не допускати зі свого боку дій, які можуть призвести до знищення або пошкодження майна Виконавця.
 • Замовник не має права без дозволу персоналу клубу перености інвентар (гантелі, обручі, скакалки, тощо) з однієї зони (залу) до іншої (залу).
 • Замовник не має права заходити в робочу та технічну зону спортивного залу (приміщення).
 • Замовник не має права приносити з собою великогабаритні речі чи ручну великогабаритну клажу.
2.3 Замовник має право:
 • Перевіряти обсяг і якість послуг, що надаються Виконавцем, не втручаючись при цьому в його господарську діяльність.
 • Перейти з одного виду Клубної карти на інший, більш дорогий вид Клубної карти. З цією метою Замовник повинен звернутися до Виконавця із заявою про перехід на Клубну карту іншого виду й доплатити Виконавцю різницю у вартості послуг, що надаються власнику нової і старої Клубної карти. Після оплати Замовником вищезазначеної різниці, Виконавець, в передбачений цим Договором строк, видає Замовнику нову Клубну карту. Якщо вартість послуг, що надаються власнику Клубної карти, яку мають намір обміняти, і нової - однакові, Замовник повинен звернутися до Виконавця з письмовою заявою про видачу йому Клубної карти нового виду (доплата в цьому випадку не проводиться), при цьому стара Клубна карта підлягає обміну на нову Клубну карту в термін, передбачений цим Договором для видачі Клубної карти.
 • Якщо до завершення строку дії Клубної картки Замовника залишається менше 3 (трьох) календарних місяців, така Клубна картка переоформленню не підлягає.
 • Замовник має право повернути Клубну карту Виконавцю протягом 14 днів з дня оплати вартості послуг згідно умов цього Договору, якщо Замовника не задовольняє якість та/або умови надання Виконавцем базових послуг, і вимагати від Виконавця повернення вартості таких послуг. З цією метою Замовник повинен звернутися до Виконавця з письмовою заявою про відмову від послуг Виконавця, в якому повинні бути зазначені реквізити банківського рахунку Замовника, на який він бажає, щоб Виконавець повернув вартість послуг. До заяви необхідно додати Клубну карту, що підлягає поверненню. Повернення сплаченої суми (вартості Клубної карти) проводиться з вирахуванням суми розміром 340 грн. як компенсації послуг Виконавця щодо оформлення документів та виготовлення карти, а також вартості відвідувань Замовником Клубу з розрахунку за формулою (додаток3)
Повернення грошових коштів Виконавцем Замовнику здійснюється протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту звернення Замовника із заявою до Виконавця.
 • Замовник має право переоформити свою Клубну карту(в результаті чого такий Замовник втрачає статус замовника згідно умов цього Договору) на іншу персону, яка стає Замовником, згідно умов цього Договору, і до якої переходять усі права та обов’язки Замовника за даним Договором. Картка може бути переоформлена лише раз і дана послуга сплачується додатково згідно діючого прейскуранту Виконавця. Переоформлення картки відбувається шляхом підписання відповідної Додаткової угоди до даного Договору.
В клубі заборонено:
- відео- та фотозйомка осіб, що перебувають на території клубу без їх на те згоди;
- проносити в комерційних цілях в приміщення Клубу свої напої та спортивне харчування;
- вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів та/або їх аналогів, а також паління;
- перебувати у місцях, відведених для персоналу, без запрошення та відома персоналу;
- перебувати з будь-якими видами зброї без дозволу адміністрації Клубу;
- проходження в приміщення Клубу і знаходження на тренувальних майданчиках з ручною поклажею закритого типу та великогабаритних розмірів.

На прохання представників охорони Клубу відвідувач повинен пред'явити таку поклажу для проведення поверхового огляду, з метою збільшення мір безпеки відвідувачів та персоналу Клубу;
- проносити на територію Клубу будь-яких тварин;
- лежати на полицях в сауні без рушника;
- застосовувати будь-які дії щодо обладнання саун (лити воду, пересувати каміння тощо);
- використовувати банний віник;
- використовувати в сауні ароматизовані масла та косметичні засоби, будь-які типи скрабів та кремів для тіла. пілінг та каву в душових.

Внести на рахунок Виконавця грошові кошти у будь-якій сумі з метою майбутніх оплат послуг Виконавця – «Депозит».
Замовник має право використовувати «Депозит» виключно для оплати послуг, які надаються Виконавцем в Клубі. У такому разі кошти з «Депозиту» списуються Виконавцем по мірі використання послуг Клубу Замовником.
Кошти внесені Замовником на «Депозит» поверненню не підлягають та можуть бути тільки використані Виконавцем в порядку передбаченому вище.


3. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


3.1 Ціни за надання послуг, передбачених Клубними картами Виконавця, згідно умов цього договору, встановлені в залежності від видів і підвидів таких послуг, згідно з тарифами Виконавця, що діють на момент укладання цього Договору, які розміщені на офіційному сайті Виконавця, у розділі «цены» https://leader-family.com.ua/aboniemient
3.2. Вартість і правила користування додатковими послугами, що можуть надаватися Виконавцем окремо від послуг, передбачених Клубними картами (абонементами) встановлені згідно з тарифами Виконавця що діють на момент укладання цього Договору, які розміщені на офіційному сайті Виконавця, у розділі «услуги» https://leader-family.com.ua/proghrammy
3.3 Усі платежі за цим Договором здійснюються в гривнях.
3.4 Сторони домовилися, що оплата послуг Виконавця за цим Договором має бути проведена Замовником на умовах попередньої 100% оплати.
3.5 Сплата Замовником Виконавцю вартості послуг згідно умов цього Договору залежно від форми оплати, найбільш зручної для Замовника, здійснюється одним із таких способів:
 • перерахуванням грошових коштів з розрахункового рахунку Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений в реквізитах цього Договору;
 • внесенням готівкових коштів у касу;
 • за допомогою кредитної картки Замовника.
3.6.У разі придбання Замовником послуг на новий термін, ціни на такі послуги визначаються відповідно до тарифів Виконавця, що діють у день придбання.
3.7. Оплата обраного Замовником виду Клубної карти (абонементу) може здійснюватися одноразовим платежем (за весь строк дії Клубної карти), або шляхом внесення щомісячних платежів.
3.8. У разі здійснення Замовником помісячної оплати, обраного ним виду Клубної карти (абонементу), при оформленні відповідної Клубної карти, він зобов’язаний здійснити платіж за перший і останній місяць дії відповідної Клубної карти.
3.9. Щомісячні платежі Здійснюються Замовником до ____ числа місяця за який вноситься відповідна плата.
3.10. У разі не внесення Замовником чергового щомісячного платежу, в день, що слідує за днем внесення чергового щомісячного платежу, Виконавець має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку. В такому випадку сума коштів, сплачена Замовником за останній місяць дії відповідної Клубної карти не повертається.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


4.1 Якщо з вини Замовника буде знищено і/або пошкоджено майно Виконавця, Замовник зобов'язується компенсувати Виконавцю його ринкову вартість.
4.2 У випадках, не передбачених цим Договором, сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому чинним законодавством України.
4.3 Адміністрація Клубу не несе відповідальності за забуті, загублені, викрадені або залишені без нагляду речі Замовника. З питань збереження особистих речей слід звертатися до персоналу Клубу.

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


5.1 Спори та розбіжності, які можуть у майбутньому виникнути між Сторонами в ході виконання даного Договору, по можливості будуть вирішуватися Сторонами за допомогою переговорів між ними.
5.2 У разі неможливості вирішення спорів за допомогою переговорів, спори підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

6. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ


6.1 Відповідно до умов даного Договору Виконавець бере на себе обов’язок надавати Послуги, що є предметом даного Договору, кожному, хто до нього звернеться.
6.2 Розміщення даного Договору на офіційному сайті Виконавця в мережі Інтернет – https://leader-family.com.ua/ є публічною пропозицією (офертою) Виконавця, укласти даний Договір невизначеному колу осіб.
6.3 Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є внесення Замовником плати за Послуги, які є предметом Договору та заповнення Замовником заяви-приєднання, за формою визначеною Додатком 2 до даного Договору, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.
6.4 Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовником Послуг, що є предметом даного Договору, що свідчить про згоду Замовника дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
6.5 Укладення даного Договору (акцепт оферти) – є підтвердженням згоди Замовника отримати Послуги, в порядку та на умовах, передбачених даними Договором та безумовного прийняття ним усіх положень Договору.
6.6 Цей Договір припиняє свою дію в наступних випадках:
 • у разі закінчення терміну дії Договору;
 • у разі невиконання Виконавцем в повному обсязі своїх зобов'язань перед Замовником;
 • якщо Замовником не буде сплачена Виконавцю вартість послуг в порядку, передбаченому цим Договором;
 • у разі ліквідації Замовника - юридичної особи або смерті Замовника - фізичної особи;
 • у разі прийняття судового рішення про визнання цього Договору недійсним;
 • у разі розірвання Договору за згодою Сторін
 • у разі розірвання Договору з ініціативи Виконавця
 • в інших випадках, передбачених законодавством України.
6.7 Сторони можуть розірвати цей Договір за взаємною згодою. У цьому випадку Сторонами укладається угода про розірвання Договору.
6.8 Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, якщо Замовник не виконує свої обов'язки за цим Договором. У цьому випадку Договір вважається розірваним з того дня, який є наступним після дня отримання Замовником письмового повідомлення від Виконавця про розірвання Договору із зазначенням причин такого розірвання.
6.9. У всіх випадках розірвання Замовник має право вимагати від Виконавця повернення грошових коштів, що знаходяться на його особистому рахунку в Клубі (враховуючі кошти на Клубній карті) і не використані Замовником на день розірвання Договору. З цією метою Замовник повинен звернутися до Виконавця з письмовою заявою, в якій повинно міститись прохання про повернення йому Виконавцем грошових коштів. Виконавець зобов'язаний розглянути таку заяву Замовника у строк, що не перевищує 7 (сім) календарних днів з моменту отримання заяви від Замовника, і направити Замовнику повідомлення про результати розгляду його заяви. Якщо заява Замовника задовольняється, Виконавець зобов'язаний здійснити повернення грошових коштів в строк, що не перевищує 3 (три) банківські дні з дня прийняття ним рішення про повернення коштів Замовнику.
6.10. Розірвання цього Договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань пов’язаних з розірванням цього Договору та сплати відшкодування передбачених цим Договором.

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ


7.1. Замовник дає свою згоду Виконавцю на здійснення Виконавцем наступних дій відносно персональних даних Замовника: збір, обробку, зберігання, внесення до бази даних Виконавця (у тому числі в електронні бази даних), а також на подальше використання і поширення Виконавцем персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» та Правил зберігання персональних даних, затверджених Виконавцем (далі - Правила збереження персональних даних).
7.2 Виконавець отримує персональні дані Замовника з відкритих джерел, а також безпосередньо від Замовника в письмових документах, що подаються Замовником на ім'я Виконавця (такі документи власноруч складаються Замовником та/або мають бути підписані Замовником), а також шляхом надання Замовником Виконавцю копій документів, що містять персональні дані Замовника.
7.3 Виконавець буде здійснювати збір і зберігання персональних даних Замовника на паперових та/або електронних носіях, у тому числі шляхом внесення їх до бази персональних даних Виконавця.
7.4 Виконавець гарантує Замовнику захист його персональних даних, що збираються Виконавцем та зберігаються у базах даних Виконавця відповідно до умов цього Договору та Правил зберігання персональних даних від будь-яких можливих випадків незаконного доступу до них з боку третіх осіб.
7.5. Виконавець буде використовувати персональні дані Замовника виключно для цілей, встановлених Правилами зберігання персональних даних.
7.6. Замовник погоджується з тим, що Виконавець може використовувати персональні дані Замовника в тому числі, але не виключно, з метою інформування Замовника про послуги, новини і рекламні пропозиції ФОП та її партнерів за допомогою SMS, електронних повідомлень, MMS, пошти тощо.
7.7 Виконавець гарантує Замовнику, що він надаватиме персональні дані Замовника за запитом третіх осіб, за загальним правилом, за наявності згоди Замовника на передачу його персональних даних третій особі. Винятком із цього правила є випадки, коли чинне законодавство прямо зобов'язує Виконавця надати персональні дані Замовника без необхідності отримання попередньої згоди Замовника.
7.8. Прийняттям пропозиції укласти даний Договір (акцептом оферти) Замовник підтверджує, що ознайомлений з Правилами зберігання персональних даних Виконавця.

8. Форс-мажор


8.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання обумовлене випадком або дією обставин непереборної сили (форс-мажором), які Сторони не могли та не повинні були передбачити за звичайних умов. До них зокрема відносяться: стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси, інші природні катаклізми), війни, в.т.ч. воєнні дії, масові заворушення, страйки, протиправні дії третіх осіб, ембарго, техногенні фактори (відсутність тепло-, газо-, електро-, водо-посточання), епідемії та пандемії, внесення змін до законодавства, які перешкоджають належному виконанню Сторонами взятих на себе зобов’язань;
8.3. Про неможливість виконання своїх зобов’язань за даним Договором, у зв’язку із дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), Виконавець повідомляє Замовника шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Виконавця;
8.4. Якщо дія обставин форс-мажору триває понад 6 (шість) місяців Сторони мають право достроково розірвати даний Договір, за умови повного проведення взаєморозрахунків;
8.5. У випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що унеможливлюють надання Виконавцем послуг в обсягах та в порядку, передбачених даним Договором, Виконавець має право припинити надання послуг на умовах придбаного Замовником абонементу (клубної карти), на весь час дії таких обставин, та впровадити, на такий період, нові умови надання послуг. Про такі умови Виконавець повідомляє Замовника шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Виконавця.


8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


9.1. Умови цього Договору мають однакову обов’язкову силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом укладання у письмовій формі додаткових угод, що скріплюються підписами та печатками (за наявності) Сторін.
9.2 Всі додатки до цього Договору становлять його невід'ємну частину.
9.3. Цей Договір діє протягом усього терміну дії Клубної карти, придбаної Замовником.
9.4 Якщо будь-яке положення цього Договору визнається судом незаконним, недійсним, або таким, примусове виконання якого забезпечити неможливо, то таке положення (в тій мірі, в якій воно недійсне, або не підлягає виконанню) не буде чинним і повинно розглядатись Сторонами як таке, що не міститься в цьому Договорі, при цьому не спричиняючи цим недійсність будь-якого іншого положення цього Договору. Будь-яке положення цього Договору, яке визнане недійсним в частині або таким, що не підлягає виконанню в частині, чи в певній мірі, буде чинним в тій частині чи в тій мірі, яка не визнана недійсною або такою, що не підлягає виконанню. В такому разі Сторони докладатимуть максимум обґрунтованих зусиль для того, щоб замінити недійсне чи таке, що не підлягає виконанню, положення іншим дійсним та таким, що підлягає виконанню, положенням, що має наслідком найбільш близький, наскільки це можливо, результат, запланований положенням, яке визнане недійсним чи таким, що не підлягає виконанню.

АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:
Фоп Скрипа Крістіна Титусівна
Р/р UА UA6235633340000026007500117728
ФЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М. ЧЕРНІВЦІ
МФО банку 356334
Ідентифікаційний код: 3286511489
Додаток № 1
Правила відвідування та поводження у Клубі «LEADER»

Загальні положення:
 1. Клуб «LEADER» є клубом закритого типу і відвідувати його можуть тільки особи, що мають Клубну картку (Клієнти), строк дії якої від типу обранноі картки, або особи, що мають гостьовий візит строком на один день.
 2. Клієнтами Клубу є особи, що підписали Заяву про приєднання до Договору, в якій вказаний тип Клубної картки.
 3. Базові послуги - це можливість вільного переміщення по території клубу із відвідуванням Спорт- зони відповідно до типу клубної карти.
 4. Спорт - зона – включає у себе кроссфіт зал, кардіозал, тренажерний зал, зал функціонального тренінгу. Групові заняття , відповідно до діючого розкладу, проводяться в студії для групових занять та у інших спеціально відведених приміщеннях. Влітку певні види групових занять можуть проводитися на відкритому повітрі.
 5. Додаткові послуги – це послуги, що надаються Клубом понад перелік базових та не включені у вартість клубної карти та гостьового візиту. До них входять: послуги персональних тренувань, послуги групових тренувань, послуги бару, тощо. Додаткові послуги оплачуються відповідно до діючого прейскуранту на день надання послуг.
Правила поводження на території Клубу
 1. Клуб рекомендує Вам - Клієнтам та Гостям Клубу – пройти медичне обстеження до початку відвідування Клубу, так як Ви несете персональну відповідальність за своє здоров’я.
 2. Ваша Клубна карта є пропуском в Клуб - пред’являйте її на рецепції.
 3. Для активації Клубної карти необхідно під час першого відвідування Клубу зробити фото у адміністратора рецепції. При оформленні гостьового візиту адміністратор Клубу також робить фото гостя.
 4. Ключі від шафок видаються на центральній рецепції після пред’явлення клубної картки або оформлення гостьового візиту. У випадку втрати Клубної карти, ключа, браслета, рушника стягується штраф, встановлений адміністрацією Клубу.
 5. Для тренувань в Клубі необхідно перевдягнутися в змінні спортивний одяг та взуття, а також дотримуватись правил загальної гігієни. Просимо Вас дотримуватися чистоти у всіх приміщеннях Клубу. У верхньому одязі та вуличному взутті ходити по території Клубу забороняється. Адміністрація клубу та тренер вправі не допустити Вас на тренування у вуличному чи брудному взутті.
 6. Усі студії призначені для групових чи персональних тренувань. Перебування там можливе лише з тренером.
 7. Після закінчення тренувань необхідно повернути спортивний інвентар в спеціально відведені місця. Гості та клієнти клубу несуть матеріальну відповідальність за втрату чи пошкодження спортивного інвентарю та обладнання.
 8. Вправи з максимальною вагою в тренажерному або кроссфіт залі рекомендується виконувати з інструктором чи партнером для вашої безпеки.
 9. Групові заняття проводяться за розкладом, у який можуть бути внесені зміни Адміністрацією Клубу. Просимо Вас приходити на заняття без запізнень. У випадку запізнення більше ніж на 5 хвилин тренер вправі не допустити Вас на заняття з огляду того, щоб не нанести шкоди вашому здоров’ю.
 10. Клієнти та гості Клубу можуть користуватися лише послугами тренерів та інструкторів Клубу «Leader». Коли необхідним є залучення фахівця ззовні, слід узгодити це із Адміністрацією Клубу.
 11. Клієнти та гості Клубу можуть відмінити чи перенести заброньовану послугу не менше ніж за 2 годин до запланованого часу. При несвоєчасній відміні послуга вважається наданою і має бути сплачена.
 12. У випадку запізнення на заброньовану послугу на 5 і більше хвилин тренер вправі відмовити у наданні послуги. При цьому послуга оплачується повністю.
 13. Кіно- та фотозйомка в Клубі без спеціальної домовленості з Адміністрацією Клубу не дозволяється.
 14. Самостійне користування музичною та іншою апаратурою Клубу не дозволяється.
 15. Знаходитися на території Клубу в нетверезому стані та приймати їжу в місцях, призначених для тренувань, в зонах відпочинку та роздягальнях не дозволяється.
 16. Усі приміщення Клубу є зонами, де курити забороняється.
 17. Знаходитися на спортивній території Клубу у верхньому одязі забороняється.
 18. Відвідуючи Клуб, не залишайте особисті речі та одяг без нагляду. Використовуйте для їх зберігання шафки в роздягальнях. За загублені чи залишені без нагляду речі Адміністрація Клубу відповідальності не несе.
 19. Клієнти та гості Клубу мають дотримуватися правил поводження з тренажерами та правил безпеки під час тренувань. Клуб не несе відповідальності, якщо причиною нанесення шкоди здоров’ю стало порушення вищезазначених правил.
 20. Клуб не несе відповідальності за шкоду здоров’ю і\або майну, спричинену протиправними діями третіх осіб.
 21. Розклад роботи Клубу може змінюватися у вихідні та святкові дні на розсуд Адміністрації Клубу.
 22. Відвідування клубу дітьми, можливо за наявності спеціалізованих групових занять або персональних тренувань.
 23. Увесь персонал Клубу пройшов спеціальну підготовку. Прохання поводити себе із співробітниками Клубу коректно та ввічливо. При виникненні конфліктних ситуацій із співробітниками звертайтесь до адміністратора рецепції чи до Служби охорони.
 24. У випадку порушення Правил Клубу Адміністрація залишає за собою право переглянути дію вашого Договору.
 25. У необхідних випадках та задля вашого комфорту допускається введення нових положень до Правил.
 26. В тренажерному залі забороняється : займатися в тапочках; займатися дітям до 14 років; займатися з оголеним торсом; включати /виключати системі кондиціонування; вживати в залі інші напої окрім води;
 27. В залі кросфіт перевага надається груповим заняттям;
 28. Замовник попереджений, що залі ведеться відео спостереження;
 29. Адміністрація клубу не несе відповідальності за збереження речей Замовника;
 30. Замовник клубу зобов’язується покривати (застеляти) тренажери рушником під час занять. Рушник можна приносити особистий або орендувати на рецепції.
 31. За дітей яким не виконалося 14 років, даний додаток підписують батьки та тим самим підтверджую, що ознайомилися із Правилами відвідування та поводження у Клубі та проінформовані про необхідність проконсультуватися із лікарем до початку занять та надати відповідну довідку.
 32. Також даним документом підвереджують, що розуміють, що відповідальні за себе особисто, та за дитину, в інтересах якої укладається договір з даним додатком, за те, щоб контролювати стан свого здоров’я протягом усього тренувального процесу, а при виникненні будь-яких незвичайних симптомів чи погіршенні самопочуття відразу маю припинити тренування та проінформувати свого лікаря.

Також замовник та батьки дитини, які в її інтересах підписують даний договір з додатком, ознайомлені з тим, що фізична активність може бути пов’язана з певними ризиками.
Та підтверджують, що на усі питання, які виникли до укладння даного договору з додатком, отримав(ла) абсолютно задовільні та вичерпні відповіді та консультації.

АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
Виконавець:
Фоп Скрипа Крістіна Титусівна
Р/р UА UA6235633340000026007500117728
ФЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М. ЧЕРНІВЦІ
МФО банку 356334
Ідентифікаційний код: 3286511489

додаток 3
Формула повернення
Made on
Tilda